Obsah

Makové klání v Podkrušnohorských domovech sociálních služeb

XVIII. Dubský koláč

Článek k celé akci najdete v sekci novinky, ale dá se zhodnotit dvěma slovi.... Velmi podařené. :-)