Obsah

Návštěvy PDSS

Typ: ostatní
Změna v udělování výjimek pro násvštěvu PDSS.

Návštěvy v PDSS

 

Na základě usnesení vlády ze dne 30.listopadu 2020 č. 1264, které aktualizuje výjimky ze zákazu návštěv v zařízeních domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, rozšiřujeme již známé výjimky a přidáváme možnost návštěvy třetí osoby u klientů, pokud splní níže uvedené podmínky.

Vzhledem k tomu, že nákaza se průběžně v domovech objevuje, jak mezi klienty, tak mezi personálem, nejsme schopni z personálních důvodů zajistit testování přímo v našich zařízeních, ale bez negativního testu na Covid-19, který není starší 2 dnů Vás do zařízení pustit nemůžeme.

Výjimkou je situace, kdy jste Covid-19 prodělali. Zde místo výsledku testu na Covid–19 potřebujeme vidět rozhodnutí o ukončení karantény nebo izolace, které není starší 90 dnů. Stejně tak Vás do zařízení pustíme jen s respirátorem FFP2 nebo KN 95 bez výdechového filtru.

Mění se i místa návštěv. Návštěvy nebudou možné venku, ale pouze ve vnitřních prostorách, které Vám určí personál. Díky karanténám a izolacím bojujeme s nedostatkem prostorů, proto je možné, že se budou v průběhu času měnit. U klientů, kteří jsou upoutáni na lůžko a není možné je přesunout na vozík, proběhne návštěva přímo na pokoji klienta. Vždy se řiďte pokyny pracovníka.

Délka návštěvy je nastavena na 20 minut maximálně pro dvě osoby.

 

Návštěvní doby jsou staveny následně:  

PO – NE     9:00 – 10:30    13:00 – 16:00.

 

Návštěv nelze povolit u klientů, kteří jsou aktuálně v izolaci nebo v karanténě. Toto trvá, dokud izolace či karanténa neskončí.

V létě často docházelo k nedodržování nošení roušek po dobu návštěvy. V případě, že nebudete mít respirátor nasazen v průběhu celé návštěvy, dochází k porušení pravidel pro udělení výjimky, návštěva bude ukončena a další návštěva nebude umožněna.

Teď před Vánocemi jsou časté dotazy na dovolené klientů v domácím prostředí. To to je možné, ale seniora můžeme přijmout zpět do domova pouze s negativním testem na Covid-19, který bude starý maximálně 48hodin. Pokud tato podmínka není splněna, nelze klienta přijmout zpět do domova.

Víme, že se Vám nastavená opatření mohou zdát přísná a zbytečná, ale tato pravidla určuje nařízení vlády ČR a doporučený postupu vypracovaný MPSV. Pro nás z něho vyplývá, že personál permanentně používá ochranné prostředky, při styku se seniory je vybaven respirátory, štíty a každých pět dní je testován antigenními testy, abychom udrželi prostředí domova bezpečné. Touto cestou Vám chceme předem poděkovat za vstřícnost, porozumění a účast na zajištění bezpečného prostředí pro Vaše blízké.

Jak přesně postupovat najdete v doporučeném postupu Návštěvy v době Covidu – 19.


Přílohy

Vytvořeno: 3. 12. 2020
Poslední aktualizace: 4. 12. 2020 09:45
Autor: Správce Webu