Obsah

Úvod

Vítáme Vás na webových stránkách Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí - Teplice. Jsme organizace, jejíž principy jsou založeny na individuálním přístupu k jednotlivým klientům. Naše činnost směřuje především k tomu, aby klienti žijící v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby byl jejich způsob života důstojný; a aby neztráceli dosavadní společenské kontakty.

      Naše organizace se již několik desítek let věnuje péči o seniory. Po celou dobu se neustále snažíme v naší činnosti zdokonalovat a učit se novým metodám a přístupům. Od roku 1974, kdy byl náš Domov založen, prošla naše společnost mnohými změnami a tím pádem se změnil i pohled na péči o seniory. Dříve bylo zvykem klienty v mnohých případech přepečovávat a co nejvíce jim jejich život usnadnit, což mělo často za následek, že klienti rychleji přestávali být schopni dělat úkony, které jim do té doby nečinili obtíže. I dnes o klienty pečujeme, ale s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám tak, abychom jim pomáhali s úkony, které nejsou sami schopni vykonávat, ale zároveň jsme u nich co nejdéle udržovali jejich dosavadní schopnosti. Klademe důraz na klientovu svobodnou vůli a na jeho soukromí.

Novinky

24.05.2021

Vracíme se pomalu k normálu

Změny v opatřeních a pozvolný návrat k normálnímu životu v PDSS.

Detail Aktuality

24.05.2021

Očkování proti Covid-19 druhá dávka

Proběhlo očkování druhou dávkou.

Detail Aktuality

Od 25. května 2018 platí Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), které představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.Práva a povinnosti v do tohoto data platném zákoně o ochraně osobních údajů byla nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení. Naše organizace se tě mito nařízeními samozřejmě tak řídí. Více o pravidlech, kterými se řídíme naleznete přímo v sekci věnované GDPR.

 

Návštěvy v PDSS a pobyt mimo zařízení

 

Od pondělí 24.5.2021 mohou klienti opouštět naše zařízení bez podmínek spojených s návratem. 

Od čtrvtka 24.6.2021 rušíme rezervační systém návštěv. Můžete za svými bízkými tedy přijít kdykoli a na jak dlouho chcete, ale i to má pravidla....

 

Na základě usnesení vlády, které aktualizuje výjimky ze zákazu návštěv v zařízeních domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, rozšiřujeme již známé výjimky a přidáváme možnost návštěvy třetích osob u klientů, pokud splní níže uvedené podmínky.

 

a) absolvovaly nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

 

b) byly očkovány proti onemocnění COVID-19doloží, že

  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

  •  od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

    a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

c) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného  opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;“.

 

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). S výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

 

Návštěvy nelze povolit u klientů, kteří jsou aktuálně v izolaci nebo v karanténě. Toto trvá, dokud izolace či karanténa neskončí.

V létě často docházelo k nedodržování nošení roušek po dobu návštěvy. V případě, že nebudete mít respirátor nasazen v průběhu celé návštěvy, dochází k porušení pravidel pro udělení výjimky, návštěva bude ukončena a další návštěva nebude umožněna.

Víme, že se Vám nastavená opatření mohou zdát přísná a zbytečná, ale tato pravidla určuje nařízení vlády ČR. Pro nás z něho vyplývá, že personál permanentně používá ochranné prostředky, při styku se seniory je vybaven respirátory. Touto cestou Vám chceme předem poděkovat za vstřícnost, porozumění a účast na zajištění bezpečného prostředí pro Vaše blízké.

 

                                                         Snad vám tyto informace pomohou. 🙂 Klidné a zdravé dny.