Obsah

Veřejný závazek

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace, poskytují sociální služby "Domovy pro seniory" a "Domovy se zvláštním režimem" na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví č.j. 2265/SZ/2007 o registraci.

 

V rámci našich domovů poskytujeme tyto služby:

 

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem