Obsah

Výroční zprávy o činnosti

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice

  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2017 - Závěrečná zpráva týkající se kvality sociálních služeb a spokojenosti klientů v Podkrušnohorských domovech sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace pro rok 2017 a navrhovaná opatření

 

Domov důchodců Dubí (před sloučením)

 

Domov důchodců Teplice (před sloučením)

 


 

Výroční zprávy (§ 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)

Domov důchodců Dubí

 

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice