Obsah

Podpořte nás

Způsobů, jak podpořit naší organizaci je více, nežsi myslíte. Od dobrovolnictví po finanční či materiální dary. Ať už se rozhodnete podpořit nás jakoukoli formou, budeme Vám my i naši klienti velmi vděční.

https://givt.cz/podkrusnohorske-domovy-socialnich-sluzeb-dubi-teplice-p-o

Podpořte nás

Dobrovolníci

V naší organizaci velmi uvítáme jakýkoliv zájem o dobrovolnickou práci, zejména o činnosti přímé podpory klientů, jako je individuální asistence při zajišťování jednoduchých úkonů, organizace volnočasových činností apod. Může se jednat o aktivity jednorázové i pravidelné, vděční jsme i za nepatrnou a příležitostnou pomoc.

Zařízení poskytne dobrovolníkovi zázemí, možnost specializovaného profesního rozvoje, získání praktických zkušeností z práce s lidmi s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí, profesionální podporu zaměstnanců a potvrzení o činnosti dobrovolníka, které je možné využít při přijímacích řízeních na vyšší odborné a vysoké školy, popř. při hledání zaměstnání.

Odměnou, kterou můžeme dobrovolníkovi nabídnout, jsou ale zejména vlastní dobrý pocit z nezištné práce pro druhé lidi, možnost aktivní změny vlastního pohledu nebo pohledu druhých osob na život lidí s mentálním postižením a příležitost být aktivní součástí probíhající transformace sociálních služeb v celé naší společnosti.

V případě zájmu o dobrovolnickou práci je možné kontaktovat sociální pracovnici a domluvit se s ní na vzájemných podmínkách a konkrétním rozsahu činností, které budou posléze písemně sjednány v dohodě o činnosti dobrovolníka.

Pro zájemce

Dobrovolnictví je ve světě běžnou součástí života společnosti.

Být dobrovolníkem znamená věnovat svůj čas, své schopnosti, dovednosti a znalosti lidem, kteří to potřebují.

Co můžete získat

  • uspokojení z toho, že pomáháte tam, kde Vás potřebují
  • navázání nových kontaktů
  • změnu životních hodnot
  • naplnění volného času
  • získání nových zkušeností