Obsah

logoKontaktní centrum pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou

 

Vítáme Vás …

Naše zařízení se mimo jiné zabývá poradenstvím a dlouhodobou péčí o osoby trpící Alzheimerovou chorobou. 

 

Co to je Alzheimerova choroba?

Alzheimerova nemoc je závažné onemocnění mozku, při kterém dochází k zániku mozkových buněk a následnému ubývání mozkové hmoty. Zároveň dochází v mozku k dalším jevům, které jsou více či méně probádané. Jedním z takových dějů je ubývání acetylcholinu. Acetylcholin je látka, která zajišťuje přenos informací mezi mozkovými buňkami. Úbytek buněk a narušení přenosu informací mezi buňkami vedou pak k významnému narušení mozkových funkcí.

 

U koho se vyskytuje?

Alzheimerova choroba je onemocnění především vyššího věku a s věkem riziko vzniku onemocnění stoupá. Ve skupině šedesátiletých jsou postiženy zhruba 2 – 3 %, s každým dalším rokem se toto procento zvyšuje. Ve skupině osmdesátiletých je postižena polovina populace. Existují ale i vzácnější formy s dřívějším začátkem vzniku, např. již kolem 40. – 50. roku věku. V současné době se odhaduje, že je ve světě kolem 20 miliónů lidí trpících Alzheimerovou chorobou. V České republice se počet postižených odhaduje na cca 80 000.

 

Jaké jsou její příčiny?

Příčina Alzheimerovy choroby stále není zcela známá. Uplatňují se zřejmě určité genetické faktory, ale i různé genetické abnormality bez dědičného podkladu. Pro to, aby došlo k propuknutí příznaků choroby však musí být splněny ještě další podmínky, které zatím nejsou známy.

 

Máte Vy nebo Vaši blízcí potíže s pamětí?

Pokud máte Vy nebo Vaši blízcí potíže s pamětí, orientací nebo soustředěním kontaktujte naše centrum pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou, poraďte se s námi a případně se objednejte k bezplatnému vyšetření. Včasná diagnostika znamená zpomalení postupu nemoci a prodloužení kvality života.

 

Kam se můžete obrátit?

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.

Na Výšině 494, Dubí 1

 

Kontaktní osoby:

Jaroslava Roletzká

e-mail: jaroslava.roletzka@pdss.cz

tel:731 446 970

 

Mgr. Kateřina Zemanová

e-mail: katerina.zemanova@pdss.cz

tel:731 446 967

 

Další místa, kde najdete informace, popřípadě pomoc:

http://www.vzpominkovi.cz

http://www.alzheimer.cz/