Obsah

Úvod

Vítáme Vás na webových stránkách Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí - Teplice. Jsme organizace, jejíž principy jsou založeny na individuálním přístupu k jednotlivým klientům. Naše činnost směřuje především k tomu, aby klienti žijící v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby byl jejich způsob života důstojný; a aby neztráceli dosavadní společenské kontakty.

      Naše organizace se již několik desítek let věnuje péči o seniory. Po celou dobu se neustále snažíme v naší činnosti zdokonalovat a učit se novým metodám a přístupům. Od roku 1974, kdy byl náš Domov založen, prošla naše společnost mnohými změnami a tím pádem se změnil i pohled na péči o seniory. Dříve bylo zvykem klienty v mnohých případech přepečovávat a co nejvíce jim jejich život usnadnit, což mělo často za následek, že klienti rychleji přestávali být schopni dělat úkony, které jim do té doby nečinili obtíže. I dnes o klienty pečujeme, ale s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám tak, abychom jim pomáhali s úkony, které nejsou sami schopni vykonávat, ale zároveň jsme u nich co nejdéle udržovali jejich dosavadní schopnosti. Klademe důraz na klientovu svobodnou vůli a na jeho soukromí.

Novinky

20.05.2020

Pravidla pro průběh návštěvy od 25. 5. 2020

Přenastavili jsme systém návštěv tak, aby byl přehlednější

Detail Aktuality

06.04.2020

Děkujeme!

Děkujeme všem, kdo nám pomohli, kdon ám pomoc nabízeli, kdo nás podpořili...

Detail Aktuality

Od 25. května 2018 platí Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), které představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.Práva a povinnosti v do tohoto data platném zákoně o ochraně osobních údajů byla nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení. Naše organizace se tě mito nařízeními samozřejmě tak řídí. Více o pravidlech, kterými se řídíme naleznete přímo v sekci věnované GDPR.

logo

Zdraví vašich blízkých je i ve vašich rukou!

Vzhledem k tomu, že se k nám dostali jisté desinformace týkající se naší organizace, rozhodli jsme se uvést vše na pravou míru.

V současné době není v našem zařízení nikdo pozitivní na Covid-19. Domov není uzavřen pro návštěvy a nástupy kientů nejsou rušeny. Aby tato situace vydržela co nejdéle, žádáme tímto návštěvy našich klientů, aby dodržovali pravidla, které jsou pro ně stanovena.

 Prosím dodržujte pravidla určená pro návštěvy v našich domovech. Velmi neradi bychom naše zařízení opět uzavřeli pro návštěvy. Naopak bychom rádi udrželi návštěvy co nejdéle. Doporučení na uzavření domovů nám z krajské hygienické stanice již přišlo, ale ještě se jím neřídíme. Abychom mohli udržet domovy otevřené, potřebujeme vaši spolupráci.

Doufáme, že se budete chovat zodpovědně a dodržovat následné:

 

 • Objednaní přes rezervační systém
 • Měření teploty personálem
 • Trvání návštěvy max. 20minut
 • Max. 2 osoby
 • Rouška na ústech (i mimo budovu)
 • Desinfekce rukou u vchodu do domova
 • Vyplnění Čestné prohlášení O bezinfekčnosti

 

Neděláte to kvůli nám, ale kvůli svým blízkým, pro jejich ochranu a proto, abyste s nimi mohli být v kontaktu co nejdéle. V populaci mohou být i bezpříznakoví přenašeči, takže nikdo neví, zda to je či není právě on.

 

                           Děkujeme za naše seniory.

 

                                                                                                                                                                            Vedení PDSS.

 

Možnost návštěv v domovech PDSS

 

V návaznosti na rozvolňování opatření spojených s pandemií koronaviru vás informujeme o umožnění návštěv v našich zařízeních. Aktuální rozhodnutí vlády, povoluje od 25. 5. 2020 návštěvy v zařízeních sociálních služeb v ČR a to za předpokladu dodržení specifických podmínek. Pravidla návštěv Vašich blízkých v našich domovech se stále řídí snahou o maximální ochranu našich klientů.

Cílem zavedených opatření je omezit možnost rizikového kontaktu klientů s veřejností, tedy s někým jiným než s jejich vlastní návštěvou. Proto je počet osob na návštěvě omezen na maximálně 2 osoby v jeden okamžik.
 

Prosíme o dodržování těchto hygienických pravidel:

 • Pokud se necítíte dobře nebo se jakýmkoli způsobem změní Váš zdravotní stav, návštěvu prosím odložte.
 • Každé návštěvě bude při vstupu změřena tělesná teplota (při teplotě nad 37°C či odmítnutí měření, nebude moci vstoupit).
 • U vstupu si buď důkladně vydesinfikujte ruce připravenou desinfekcí nebo použijte vlastní rukavice.
 • Po celou dobu návštěvy si nesundávejte roušku z obličeje a mějte ji nasazenou správným způsobem (zakrytý nos i ústa).
 • Návštěvy se budou při vstupu evidovat a odevzdají vyplněné Čestné prohlášení O bezinfekčnosti.
 • Návštěva se může pohybovat jen přímou cestou na personálem určené návštěvní místo a to s patřičným odstupem od ostatních.

 

Tato opatření budou trvat do odvolání a v případě nutnosti bude provedena jejich úprava.

 Žádáme Vás o ohleduplnost a pochopení.

 

                                                                                                                                                                               PhDr. Jaroslav Zeman                                                                                                                                                                                                             ředitel organizace

 

 

Obecné pokyny pro návštěvy PDSS

 

 1. Návštěvy mohou probíhat pouze na předem určeném místě (návštěvní místnost, pokoj, či jiný prostor, který určí personál). Počet probíhajících návštěv je omezen.
 2. Návštěvní hodiny

   

  Všední dny

  Soboty/neděle

  Domov Ruská - Dubí

  14:00 -17:00

  9:30 - 10:30

  15:00 - 17:00

  Domov U Nových lázní

  Teplice

  14:00 -17:00

  14:00 -17:00

  Domov Výšina - Dubí

  13:00 – 17:00

  13:00 – 17:00

 3. Vždy však po předchozí telefonické domluvě a rezervaci.
 4. Návštěva nesmí čítat více než 2 lidi a trvat déle než 20 minut.
 5. Návštěva bude probíhat bez fyzického kontaktu.
 6. Návštěva musí být vybavena vlastní rouškou, rukavicemi.
 7. Návštěvě není povolen volný pohyb po zařízení.
 8. Každá návštěva musí být zaznamenána do knihy návštěv, kde uvede své celé jméno, jméno navštívené osoby, telefon, případně e-mail, čas příchodu a odchodu, personál zaznamená naměřenou teplotu a založí čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 9. Návštěva se při odchodu odhlásí.
 10. Po každé návštěvě bude místnost pečlivě vydezinfikována.

 10

M   Maximální počet návštěvníků při právě probíhajících návštěvách v jednotlivých domovech stanoven takto:

 • Ruská, Dubí                                       4 osoby
 • U Nových lázní, Teplice                   6 osob
 • Na Výšině, Dubí                              16 osob

 

 

Upřesnění pro domov Ruská - Dubí

 1. Objednané návštěvy v Domově Ruská se musí při příchodu k domovu ohlásit na telefonní číslo 731 446 972, aby jim personál přišel otevřít budovu, provedl zápis do knihy návštěv, změřil teplotu a převzal Čestné prohlášení O bezinfekčnosti. Poté zaměstnanec doprovodí návštěvu ke klientovi nebo přivede klienta.
 2. Místo návštěvy pro jednotlivé klienty určí personál.
 3. Nutnost objednání návštěv na telefonním čísle:

                            417 571 102 (chtějte sociální pracovnici z domova Ruská nebo klapku 1045) 

 v pracovní dny v době od 8:00 do 12:00.

Ve všední dny se můžete objednat i přes e-mail pavla.smidova@pdss.cz, vždy vyčkejte na mail potvrzující termín vaší návštěvy.

 

Upřesnění pro domov U Nových lázní – Teplice

 1. Objednané návštěvy se ohlásí na recepci domova. Recepční provede zápis do knihy návštěv, změří teplotu a převezme Čestné prohlášení O bezinfekčnosti. Přijde personál, který návštěvu doprovodí ke klientovi nebo přivede klienta.
 2. Místo návštěvy pro jednotlivé klienty určí personál.
 3. Nutnost objednání návštěv na telefonním čísle:

417 577 116 v pracovní dny v době od 08:00 do 14:00

Ve všední dny se můžete objednat i přes e-mail renata.horova@pdss.cz, vždy vyčkejte na mail potvrzující termín vaší návštěvy.

 

Upřesnění pro domov Na Výšině – Dubí

 1. Objednané návštěvy se ohlásí na recepci domova. Recepční provede zápis do knihy návštěv, změří teplotu a převezme Čestné prohlášení O bezinfekčnosti. Přijde personál, který návštěvu doprovodí ke klientovi nebo přivede klienta.
 2. Místo návštěvy pro jednotlivé klienty určí personál.
 3. Nutnost objednání návštěvy. Při objednávání chtějte sociální pracovnici z daného podlaží, kde se Váš blízký nachází nebo vedoucí sociálního úseku. Objednání návštěv na telefonním čísle:

417 571 102 v pracovní dny v době od 08:00 do 14:00

Ve všední dny se můžete objednat i přes e-mail katerina.zemanova@pdss.cz, vždy vyčkejte na mail potvrzující termín vaší návštěvy.

 

Při objednávání buďte prosím trpěliví a shovívaví. Tento systém je pro nás zcela nový a na jeho tvorbu bylo velmi málo času. Nemáme žádné speciální telefonické centrum, které by přijímalo Vaše požadavky, ale tuto činnost vykonávají pracovníci při své běžné práci. Děkujeme za pochopení.