Obsah

Co potřebuji?

 

Pokud máte zájem o námi poskytované služby potřebujete:

     - naši vyplněnou žádost, která je ke stažení na těchto stránkách

       anebo k vyzvednutí v kanceláři sociálních pracovnic na naší adrese

     - lékařskou zprávu o zdravotním stavu žadatele

     -  kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči (v případě, že byl zájemci přiznán)

     - kopii ustanovení zvláštního příjemce důchodu či příspěvku na péči (pokud byl zájemci ustanoven)

     - rozhodnutí o ustanovení opatrovníka (pokud byla provedena úprava způsobilosti k právním úkonům u zájemce)

Kompletně vyplněnou žádost je možné zaslat poštou na adresu: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, Na Výšině 494, 417 01, či osobně předat sociální pracovnici v našich jednotlivých domovech v Dubí nebo v Teplicích.

Jakmile bude Vaše žádost doručena do PDSS Dubí - Teplice, v nejbližším možném termínu bude provedeno Jednání se zájemcem o sociální službu v místě Vašeho současného pobytu nebo přímo v PDSS Dubí – Teplice.  Toto jednání provádí sociální pracovnice a vedoucí zdravotního úseku.  Nejpozději v průběhu jednání se zájemcem o službu můžete předložit požadované dokumenty sociální pracovnici. V případě nedodání potřebných informací bude žadatel i nadále veden jako žadatel bez provedeného jednání se zájemcem o službu.

O termínu Jednání se zájemcem o sociální službu budete vždy předem informováni.

 

Následně bude žádost posouzena v Přijímací komisi PDSS Dubí – Teplice.

V případě, že bude Vaše žádost schválena, bude žádost zařazena do evidence žadatelů o sociální službu a o této skutečnosti budete písemně vyrozuměni. V případě volného místa budete kontaktováni a bude domluven termín nástupu do PDSS Dubí – Teplice.

V případě, že bude Vaše zamítnuta, tzn. nebudete splňovat podmínky pro přijetí do PDSS Dubí – Teplice, bude Vám zasláno písemné vyrozumění o nepřijetí do PDSS Dubí – Teplice, a to včetně odůvodnění.

Před podáním žádosti se mohou zájemci o službu a jejich blízcí prostřednictvím sociální pracovnice seznámit s naším zařízením v Dubí nebo v Teplicích, nabídkou a rozsahem poskytovaných služeb. Je vhodné se sociální pracovnicí vždy předem domluvit o termínu schůzky.

V případě žadatelova přijetí si prosím přečtěte Pokyny k nástupu do PDSS. V tomto dokumentu najdete seznam všech věcí, které bude zapotřebí udělat či přinést sebou k nástupu do PDSS.

 

Úřední hodiny sociálních pracovnic

 

Pondělí 8:00 - 11:00 11:30 - 14:30
Úterý 8:00 - 11:00 11:30 - 14:30
Středa 8:00 - 11:00 11:30 - 14:30
Čtvrtek 8:00 - 11:00 11:30 - 14:30
Pátek 8:00 - 11:00 11:30 - 14:30

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

V případě nepřítomnosti sociálních pracovnic se prosím obraťte na recepci domova. Po předchozí domluvě je možná osobní schůzka či konzultace i mimo úřední hodiny.