Obsah

Úvod

Vítáme Vás na webových stránkách Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí - Teplice. Jsme organizace, jejíž principy jsou založeny na individuálním přístupu k jednotlivým klientům. Naše činnost směřuje především k tomu, aby klienti žijící v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby byl jejich způsob života důstojný; a aby neztráceli dosavadní společenské kontakty.

      Naše organizace se již několik desítek let věnuje péči o seniory. Po celou dobu se neustále snažíme v naší činnosti zdokonalovat a učit se novým metodám a přístupům. Od roku 1974, kdy byl náš Domov založen, prošla naše společnost mnohými změnami a tím pádem se změnil i pohled na péči o seniory. Dříve bylo zvykem klienty v mnohých případech přepečovávat a co nejvíce jim jejich život usnadnit, což mělo často za následek, že klienti rychleji přestávali být schopni dělat úkony, které jim do té doby nečinili obtíže. I dnes o klienty pečujeme, ale s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám tak, abychom jim pomáhali s úkony, které nejsou sami schopni vykonávat, ale zároveň jsme u nich co nejdéle udržovali jejich dosavadní schopnosti. Klademe důraz na klientovu svobodnou vůli a na jeho soukromí.

Novinky

03.03.2021

Očkování v PDSS

Proběhlo očokování první dávkou vakcíny AstraZeneca

Detail Aktuality

03.12.2020

Návštěvy PDSS

Změna v udělování výjimek pro násvštěvu PDSS.

Detail Aktuality

Od 25. května 2018 platí Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), které představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.Práva a povinnosti v do tohoto data platném zákoně o ochraně osobních údajů byla nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení. Naše organizace se tě mito nařízeními samozřejmě tak řídí. Více o pravidlech, kterými se řídíme naleznete přímo v sekci věnované GDPR.

Návštěvy v PDSS

 

Návštěvy v PDSS a pobyt mimo zařízení

 

Na základě usnesení vlády ze dne 18.března 2021, které aktualizuje výjimky ze zákazu návštěv v zařízeních domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, rozšiřujeme již známé výjimky a přidáváme možnost návštěvy třetí osoby u klientů, pokud splní níže uvedené podmínky.

Dále na základě usnesení vlády ze dne 18. března 2021 o změně krizového opatření měníme podmínky pobytu seniorů mimo zařízení.

 

Od pondělí 29.3.2021 je možné udělit výjimku ze zákazu návštěv v následujících případech:

 

  1. prokážete se negativním výsledkem na Covid-19, který není starší 2 dnů

 

  1. prodělali jste Covid-19 před méně než 90 dny

 

  1. máte certifikát o dokončení cyklu očkování proti Covid -19, které proběhlo před více než 14 dny

 

Vzhledem k tomu, že nákaza se průběžně v domovech objevuje, jak mezi klienty, tak mezi personálem, nejsme schopni z personálních důvodů zajistit testování přímo v našich zařízeních a proto si musíte případný test zajistit jinde a u nás se prokázat sms zprávou nebo písemným potvrzením negativního výsedku.

Výjimkou je situace, kdy jste Covid-19 prodělali. Zde místo výsledku testu na Covid–19 potřebujeme vidět rozhodnutí o ukončení karantény nebo izolace, které není starší 90 dnů. Stejně tak Vás do zařízení pustíme jen s respirátorem FFP2 nebo KN 95 bez výdechového filtru.

Pokud máte kompletní cyklus očkování proti Covid-19 je nutně předložit před návštěvou certifikát, který je starší 14 dnů.

 

Návštěvy nebudou možné venku, ale pouze ve vnitřních prostorách, které Vám určí personál. Díky karanténám a izolacím bojujeme s nedostatkem prostorů, proto je možné, že se budou v průběhu času měnit. U klientů, kteří jsou upoutáni na lůžko a není možné je přesunout na vozík, proběhne návštěva přímo na pokoji klienta. Vždy se řiďte pokyny pracovníka.

Délka návštěvy je nastavena na 30 minut maximálně pro dvě osoby jednou za 14 dní.

 

Návštěvní doby jsou staveny následně:  

PO – NE     9:00, 10:00    13:00 – 16:00.

 

Návštěvy nelze povolit u klientů, kteří jsou aktuálně v izolaci nebo v karanténě. Toto trvá, dokud izolace či karanténa neskončí.

V létě často docházelo k nedodržování nošení roušek po dobu návštěvy. V případě, že nebudete mít respirátor nasazen v průběhu celé návštěvy, dochází k porušení pravidel pro udělení výjimky, návštěva bude ukončena a další návštěva nebude umožněna.

Časté jsou dotazy na dovolené klientů v domácím prostředí. Ty jsou možné, ale za následujících podmínek:

  1. Klienti, kteří bydlí na jendolůžkovém pokoji a po návratu do zařízení, nastoupí do karantény a bude testován na Covid-19. První test musí být proveden nejméně 72 hodin po návratu do zařízení a druhý testu proběhne 3-4 dny poté. Pokud tato podmínka není splněna, nelze klienta přijmout zpět do domova.
  2. Pokud nemá senior jednolůžkový pokoj nepřijmeme ho zpět bez negativního testu na Covid-19 provedeného nejméně 72 hodin po uplynutí výše zmíněných 6 hodin a druhém negativním testu, který proběhne 3-4 dny poté. Pokud tato podmínka není splněna, nelze klienta přijmout zpět do domova. Bohužel nemáme volná lůžka, kam bychom je mohli seniory vracející se z dovolených umístit do karantény.
  3. Pokud má senior více než14 dní dokončený cyklus očkování proti Covid-19 může odejít mimo zařízen, aniž by musel být po návratu umístěn do karantény nebo testován na Covid-19. (U našich seniorů předpokládáme, že toto bude možné v polovině června)
  4. Veškerý pobyt mimo zařízení se odehrává s respirátorem FFP2 nebo KN95

 

Víme, že se Vám nastavená opatření mohou zdát přísná a zbytečná, ale tato pravidla určuje nařízení vlády ČR. Pro nás z něho vyplývá, že personál permanentně používá ochranné prostředky, při styku se seniory je vybaven respirátory, štíty a každých pět dní je testován antigenními testy, abychom udrželi prostředí domova bezpečné. Touto cestou Vám chceme předem poděkovat za vstřícnost, porozumění a účast na zajištění bezpečného prostředí pro Vaše blízké.

 Snad vám tyto informace pomohou. 🙂 Klidné a zdravé dny.

 

Jak přesně postupovat najdete v doporučeném postupu Návštěv v době Covidu – 19 (255.43 kB).