Obsah

Úvod

Vítáme Vás na webových stránkách Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí - Teplice. Jsme organizace, jejíž principy jsou založeny na individuálním přístupu k jednotlivým klientům. Naše činnost směřuje především k tomu, aby klienti žijící v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby byl jejich způsob života důstojný; a aby neztráceli dosavadní společenské kontakty.

      Naše organizace se již několik desítek let věnuje péči o seniory. Po celou dobu se neustále snažíme v naší činnosti zdokonalovat a učit se novým metodám a přístupům. Od roku 1974, kdy byl náš Domov založen, prošla naše společnost mnohými změnami a tím pádem se změnil i pohled na péči o seniory. Dříve bylo zvykem klienty v mnohých případech přepečovávat a co nejvíce jim jejich život usnadnit, což mělo často za následek, že klienti rychleji přestávali být schopni dělat úkony, které jim do té doby nečinili obtíže. I dnes o klienty pečujeme, ale s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám tak, abychom jim pomáhali s úkony, které nejsou sami schopni vykonávat, ale zároveň jsme u nich co nejdéle udržovali jejich dosavadní schopnosti. Klademe důraz na klientovu svobodnou vůli a na jeho soukromí.

Novinky

14.10.2020

Situace kolem Covidu u nás v zařízeních

Situace kolem Covidu u nás v zařízeních

Detail Aktuality

13.10.2020

Onemocnění Covid - 19

Výskyt onemocnění Covid - 19 v domově Na Výšině

Detail Aktuality

Od 25. května 2018 platí Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), které představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.Práva a povinnosti v do tohoto data platném zákoně o ochraně osobních údajů byla nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení. Naše organizace se tě mito nařízeními samozřejmě tak řídí. Více o pravidlech, kterými se řídíme naleznete přímo v sekci věnované GDPR.

 

S okamžitou plastností se v našich domovech

(Dubí Na Výšině, Dubí Ruská)

nařizuje zákaz návštěv a klientům doporučujeme neopouštět objekty.

Dočasně pozastavujeme přijímání nových kientů.

Pokud chcete podat Žádost o umístění, tak jedině prostřednictví České pošty.

Pokud s námi potřebujete něco vyřešit, učiňte tak prosím prostřednictvím mailu či telefonu.

 Chtěli bychom připomenout blízkým našich klientů, že je možné nechávat balíčky,dopisy a vzkazy ne recepci domova. Jen v domově na Ruské ulici je to trochu složitější, protože tam není recepce a personál pracuje, ale v čase od 14:00 do 15:30 máte jistotu, že balíček převezmou. V případě, že se nemůžete trefit do tohoto času, tak mějte prosím trpělivost (personál přijde, ale zrovna poskytuje péči).

Děkujeme za pochopení a budeme se na Vás opět těšit za lepší epidemiologické situace. 😉