Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Kontakty

V případě nepřítomnosti sociálních pracovnic se prosím obraťte na recepci domova. Po předchozí domluvě je možná osobní schůzka či konzultace i mimo úřední hodiny.Kontakty Dubí

Ředitel organizace

PhDr. Jaroslav Zeman, MBA


+420 602 463 388
reditel@pdss.cz

PhDr. Jaroslav Zeman, MBA

Ekonom - zástupce ředitele

Ing. Michaela Puchýřová


+420 775 867 400
ekonom@pdss.cz

Ing. Michaela Puchýřová

Manager SQSS

Ing. Josef Žid


+420 724 231 094
manager@pdss.cz

Ing. Josef Žid

Vedoucí sociální terapie

Pavla Kutarnia


+420 603 476 916
pavla.kutarnia@pdss.cz

Vedoucí zdravotního úseku

Martina Jelenová


+420 605 912 045
martina.jelenova@pdss.cz

Martina Jelenová

Vedoucí služby Domov se zvláštním režimem

Mgr. Markéta Bigasová, DiS.


+420 731 484 926
marketa.bigasova@pdss.cz

Mgr. Markéta Bigasová, DiS.

Provozní technik

Jindřich Krajdl


+420 731 485 104
jindrich.krajdl@pdss.cz

Jindřich Krajdl

Vedoucí sociální pracovnice

Vladimíra Gerhardová, DiS.


+420 774 155 009
socialnivedouci@pdss.cz

Vladimíra Gerhardová, DiS.

Personální oddělení

Bc. Marcela Kuchařová


+420 736 477 124
marcela.kucharova@pdss.cz

Bc. Marcela Kuchařová

Vedoucí organizačního oddělení

Mgr. Hana Jelínková


+420 778 704 767
administrace@pdss.cz


Kontakty Teplice

Ředitel organizace

PhDr. Jaroslav Zeman


+420 602 463 388
pdss@pdss.cz

PhDr. Jaroslav Zeman

Vedoucí DPS Teplice

Jitka Šmejkalová


+420 702 070 273
jitka.smejkalova@pdss.cz

Sociální pracovnice

Mgr. Renata Horová


+420 774 155 008
socialnitp@pdss.cz

Recepce

Recepční

+420 417 539 913


Recepční

Kontakty Alzheimer centrum

Mgr. Kateřina Zemanová MBA


+420 731 446 967
katerina.zemanova@pdss.cz

Mgr. Kateřina Zemanová MBA

Jaroslava Roletzká


+420 731 446 970
jaroslava.roletzka@pdss.cz

Jaroslava Roletzká
Hejtman Ústeckého kraje
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.
Hlavní budova Na Výšině Na Výšině 494
417 01 Dubí
IČ: 63787849
Tel.: +420 417 571 102 (ústředna)
Fax: +420 417 571 993
E-mail: pdss@pdss.cz

Další kontakty dle oddělení
Podpořil
Ústecký kraj

Další sponzoři a dárci
Projekty


Realizace projektu (pdf) •  Fotografie

Děkujeme Vám všem, kdo nás podporujete.

Je jedno jestli nám pomáháte finančně, materiálně nebo třeba bezplatným poskytováním svých služeb. Ceníme si Vás všech stejně, protože každý z Vás co nám pomáháte děláte přesně to, co je ve vašich silách a možnostech, čehož my si velmi ceníme. I zdánlivě málo nám může hodně pomoci. Veliké díky.

Obyvatelé a personál PDSS

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.

Domovy pro seniory

Domovy pro seniory

Pro seniory, kteří dosáhli věku 65 let a mají z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu sníženou soběstačnost, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou si již schopni sami nebo s pomocí rodiny, pečovatelské služby nebo okolí, zajistit naplnění základních potřeb a potřebnou péči.

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, jejichž věk dosáhl 45 let, jejich situace vyžaduje speciální režim a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jejichž nepříznivou životní situaci, nelze řešit za pomoci jiných sociálních služeb.

Alzheimer centrum

Alzheimer centrum

Naše zařízení se mimo jiné zabývá poradenstvím a dlouhodobou péčí o osoby trpící Alzheimerovou chorobou.