Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Alzheimer centrum

Kontaktní centrum pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou

Vítáme Vás …

Naše zařízení se mimo jiné zabývá poradenstvím a dlouhodobou péčí o osoby trpící Alzheimerovou chorobou.

Co to je Alzheimerova choroba?

Alzheimerova nemoc je závažné onemocnění mozku, při kterém dochází k zániku mozkových buněk a následnému ubývání mozkové hmoty. Zároveň dochází v mozku k dalším jevům, které jsou více či méně probádané. Jedním z takových dějů je ubývání acetylcholinu. Acetylcholin je látka, která zajišťuje přenos informací mezi mozkovými buňkami. Úbytek buněk a narušení přenosu informací mezi buňkami vedou pak k významnému narušení mozkových funkcí.

U koho se vyskytuje?

Alzheimerova choroba je onemocnění především vyššího věku a s věkem riziko vzniku onemocnění stoupá. Ve skupině šedesátiletých jsou postiženy zhruba 2 - 3 %, s každým dalším rokem se toto procento zvyšuje. Ve skupině osmdesátiletých je postižena polovina populace. Existují ale i vzácnější formy s dřívějším začátkem vzniku, např. již kolem 40. – 50. roku věku. V současné době se odhaduje, že je ve světě kolem 20 miliónů lidí trpících Alzheimerovou chorobou. V České republice se počet postižených odhaduje na cca 80 000.

Jaké jsou její příčiny?

Příčina Alzheimerovy choroby stále není zcela známá. Uplatňují se zřejmě určité genetické faktory, ale i různé genetické abnormality bez dědičného podkladu. Pro to, aby došlo k propuknutí příznaků choroby však musí být splněny ještě další podmínky, které zatím nejsou známy.

Máte Vy nebo Vaši blízcí potíže s pamětí?

Pokud máte Vy nebo Vaši blízcí potíže s pamětí, orientací nebo soustředěním kontaktujte naše centrum pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou, poraďte se s námi a případně se objednejte k bezplatnému vyšetření. Včasná diagnostika znamená zpomalení postupu nemoci a prodloužení kvality života.

Kam se můžete obrátit?

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.
Na Výšině 494, Dubí 1

Kontaktní osoby:

Jaroslava Roletzká
e-mail: jaroslava.roletzka@pdss.cz
tel:731 446 970

Další místa, kde najdete informace, popřípadě pomoc:

http://www.vzpominkovi.cz
http://www.alzheimer.cz/
Hejtman Ústeckého kraje
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.
Hlavní budova Na Výšině Na Výšině 494
417 01 Dubí
IČ: 63787849
Tel.: +420 417 571 102 (ústředna)
Fax: +420 417 571 993
E-mail: pdss@pdss.cz

Další kontakty dle oddělení
Podpořil
Ústecký kraj

Další sponzoři a dárci
Projekty


Realizace projektu (pdf) •  Fotografie

Děkujeme Vám všem, kdo nás podporujete.

Je jedno jestli nám pomáháte finančně, materiálně nebo třeba bezplatným poskytováním svých služeb. Ceníme si Vás všech stejně, protože každý z Vás co nám pomáháte děláte přesně to, co je ve vašich silách a možnostech, čehož my si velmi ceníme. I zdánlivě málo nám může hodně pomoci. Veliké díky.

Obyvatelé a personál PDSS

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.

Domovy pro seniory

Domovy pro seniory

Pro seniory, kteří dosáhli věku 65 let a mají z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu sníženou soběstačnost, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou si již schopni sami nebo s pomocí rodiny, pečovatelské služby nebo okolí, zajistit naplnění základních potřeb a potřebnou péči.

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, jejichž věk dosáhl 45 let, jejich situace vyžaduje speciální režim a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jejichž nepříznivou životní situaci, nelze řešit za pomoci jiných sociálních služeb.

Alzheimer centrum

Alzheimer centrum

Naše zařízení se mimo jiné zabývá poradenstvím a dlouhodobou péčí o osoby trpící Alzheimerovou chorobou.