Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Návštěvy PDSS

Změna v udělování výjimek pro návštěvu PDSS.


Na základě usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264, které aktualizuje výjimky ze zákazu návštěv v zařízeních domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, rozšiřujeme již známé výjimky a přidáváme možnost návštěvy třetí osoby u klientů, pokud splní níže uvedené podmínky.

Vzhledem k tomu, že nákaza se průběžně v domovech objevuje, jak mezi klienty, tak mezi personálem, nejsme schopni z personálních důvodů zajistit testování přímo v našich zařízeních, ale bez negativního testu na Covid-19, který není starší 2 dnů Vás do zařízení pustit nemůžeme.

Výjimkou je situace, kdy jste Covid-19 prodělali. Zde místo výsledku testu na Covid–19 potřebujeme vidět rozhodnutí o ukončení karantény nebo izolace, které není starší 90 dnů. Stejně tak Vás do zařízení pustíme jen s respirátorem FFP2 nebo KN 95 bez výdechového filtru.

Mění se i místa návštěv. Návštěvy nebudou možné venku, ale pouze ve vnitřních prostorách, které Vám určí personál. Díky karanténám a izolacím bojujeme s nedostatkem prostorů, proto je možné, že se budou v průběhu času měnit. U klientů, kteří jsou upoutáni na lůžko a není možné je přesunout na vozík, proběhne návštěva přímo na pokoji klienta. Vždy se řiďte pokyny pracovníka.

Délka návštěvy je nastavena na 20 minut maximálně pro dvě osoby.

Návštěvní doby jsou staveny následně:

PO – NE     9:00 – 10:30    13:00 – 16:00.

Návštěv nelze povolit u klientů, kteří jsou aktuálně v izolaci nebo v karanténě. Toto trvá, dokud izolace či karanténa neskončí.

V létě často docházelo k nedodržování nošení roušek po dobu návštěvy. V případě, že nebudete mít respirátor nasazen v průběhu celé návštěvy, dochází k porušení pravidel pro udělení výjimky, návštěva bude ukončena a další návštěva nebude umožněna.

Teď před Vánocemi jsou časté dotazy na dovolené klientů v domácím prostředí. To to je možné, ale seniora můžeme přijmout zpět do domova pouze s negativním testem na Covid-19, který bude starý maximálně 48 hodin. Pokud tato podmínka není splněna, nelze klienta přijmout zpět do domova.

Víme, že se Vám nastavená opatření mohou zdát přísná a zbytečná, ale tato pravidla určuje nařízení vlády ČR a doporučený postupu vypracovaný MPSV. Pro nás z něho vyplývá, že personál permanentně používá ochranné prostředky, při styku se seniory je vybaven respirátory, štíty a každých pět dní je testován antigenními testy, abychom udrželi prostředí domova bezpečné. Touto cestou Vám chceme předem poděkovat za vstřícnost, porozumění a účast na zajištění bezpečného prostředí pro Vaše blízké.

Jak přesně postupovat najdete v doporučeném postupu Návštěvy v době Covidu – 19.

Přílohy:

Doporučený postup Návštěvy v době Covidu-19.pdf

Publikováno: 3. prosince 2020 6:00

Zpět na všechny článkyHejtman Ústeckého kraje
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.
Hlavní budova Na Výšině Na Výšině 494
417 01 Dubí
IČ: 63787849
Tel.: +420 417 571 102 (ústředna)
Fax: +420 417 571 993
E-mail: pdss@pdss.cz

Další kontakty dle oddělení
Podpořil
Ústecký kraj

Další sponzoři a dárci

Děkujeme Vám všem, kdo nás podporujete.

Je jendo jestli nám pomáháte finančně, materiálně nebo třeba bezplatným poskytováním svých služeb. Ceníme si Vás všech stejně, protože každý z Vás co nám pomáháte děláte přesně to, co je ve vašich silách a možnostech, čehož my si velmi ceníme. I zdánlivě málo nám může hodně pomoci. Veliké díky.

Obyvatelé a personál PDSS

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.

...

Domovy pro seniory

Pro seniory, kteří dosáhli věku 65 let a mají z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu sníženou soběstačnost, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou si již schopni sami nebo s pomocí rodiny, pečovatelské služby nebo okolí, zajistit naplnění základních potřeb a potřebnou péči.

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, jejichž věk dosáhl 45 let, jejich situace vyžaduje speciální režim a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jejichž nepříznivou životní situaci, nelze řešit za pomoci jiných sociálních služeb.

Alzheimer centrum

Alzheimer centrum

Naše zařízení se mimo jiné zabývá poradenstvím a dlouhodobou péčí o osoby trpící Alzheimerovou chorobou.