Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Domov pro seniory Na Výšině - Dubí

Poslání:         

Naším posláním je poskytovat pobytové sociální služby seniorům, kteří dosáhli věku 65 let a kteří mají z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu sníženou soběstačnost, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou si již schopni sami nebo s pomocí rodiny, pečovatelské služby či okolí, zajistit naplnění základních potřeb a nezbytnou péči.

Prostřednictvím poskytované služby vytvářet laskavé a klidné prostředí, s cílem zajistit uživatelům kvalitní život, naplnit jejich potřeby a umožnit prožít důstojného a klidného stáří.  Respektovat jejich svobodnou vůli a zachovávat optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání a rozhodování.

Cíle:

 • uživatel, který s maximální možnou podporou zvládá péči o svou osobu nebo, který je s maximální možnou podporou a s ohledem na své možnosti a schopnosti soběstačný a samostatný
 • uživatel, který samostatně rozhoduje o vlastním životě,
 • uživatel, kterému je sociální a ošetřovatelská péče poskytována dle individuálních potřeb a schopností,
 • uživatel, který prožívá klidné a důstojné stáří,
 • uživatel, který je v kontaktu s veřejným životem, udržuje si stávající sociální kontakty a navazuje i nové
 • služba, která se svým prostředím a podmínkami pro život obyvatel co nejvíce blíží domácímu prostředí a běžnému způsobu života,
 • zvyšovat kvalitu služby v oblasti ubytování, stravování a péče
 • zaměstnanec, kterému je zajišťováno potřebné vzdělávání, výcviky, pomoc odborníků, supervize
 • služba, která zapojuje do péče o uživatele dobrovolníky, čímž efektivněji naplňuje jejich individuální potřeby a přání.

Okruh osob:  

Senioři, kteří dosáhli věku 65 let a mají z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu sníženou soběstačnost, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou si již schopni sami nebo s pomocí rodiny, pečovatelské služby nebo okolí, zajistit naplnění základních potřeb a potřebnou péči.

Principy činnosti

1. Individuální přístup služby

    Přistupujeme k uživateli, jako k jedinečné osobnosti. V maximální možné míře respektujeme:

 • soukromí uživatele a nezasahování do jeho rodinného života (zachovávání mlčenlivosti o všem, co se týče osoby uživatele, jeho domácnosti, vztahů apod.)
 • politické, náboženské aj. názory uživatele
 • zachování lidské důstojnosti, dobré pověsti a dobrého jména
 • vlastní práva uživatele
 • osobnost uživatele - žít podle svého osobního zaměření
 • zachování intimity, právo na komunikaci, aktivní naslouchání
 • individuální potřeby uživatel, podporujeme klienty při vykonávání běžné sebeobsluhy, tak aby ji mohli sami vykonávat co nejdéle.
 • důstojnost života - při péči musí být na prvním místě zájem uživatele – při poskytování péče je základním předpokladem vzájemná vstřícnost
 • názor uživatele
 • finanční záležitosti
 • osobní věcí uživatele (např. korespondence apod.)
 • domácí prostředí, barevnosti, uložení osobních věcí aj.
 • denní režim - optimální personální zajištění pro momentální individuální potřeby uživatele - přizpůsobení denního režimu v největší možné míře uživateli (vstávání, osobní hygiena, rehabilitace apod.)

Osobní cíle jednotlivých uživatel vychází z jejich přání, potřeb a schopností. Jsou formulovány ve spolupráci klíčového pracovníka a uživatele, následně zapsány do individuálního plánu, který je postaven na společném plánování průběhu poskytované sociální služby.

Dodržujeme rovný přístup ke všem klientům – stejná práva a povinnosti pro všechny

2. Právní rámec služby

 1. dbáme na dodržování základních lidských práv uživatelů
 2. dodržujeme zákonné normy služby (primárně SQSS)
 3. podporujeme uživatele ve vědomí vlastní odpovědnosti

3. Partnerský vztah k uživatelům

 1. respektujeme právo volby uživatele
 2. podporujeme uplatňování vlastní vůle uživatele
 3. respektujeme soukromí uživatelů
 4. zachováváme důstojnost uživatelů

4. Kvalita poskytovaných služeb

 1. máme kvalifikovaný personál, který se neustále vzdělává a prochází pravidelnými supervizemi
 2. všem uživatelům, kteří mají zájem o volnočasové aktivity, zajišťujeme aktivity nejen přímo v našem zařízení, ale i mimo něj oblasti a to v oblasti sportovního, společenského a kulturního vyžití
 3. na základě lékařské indikace nabízíme našim uživatelům pravidelnou fyzioterapii a to ve velmi dobře vybaveném oddělení fyzioterapie

Bydlení a stravování

Uživatelé jsou ubytováni v 1, 2 a 3 lůžkových pokojích. U jednolůžkových pokojů umožňujeme dovybavení pokojů vlastním nábytkem uživatele, kompenzačními pomůckami či polohovací postelí. Plně respektujeme volby spolubydlícího daným uživatelem. Denní úklid pokojů přizpůsobujeme dle přání uživatele.

Našim klientům je strava podávána 5x denně. Dietní stravu doporučuje lékař na základě zdravotního stavu daného uživatele (vaříme tři různé diety: racionální stravu, šetřící stravu a diabetickou stravu). Nicméně klient může odebírat dietu dle svého uvážení. Od zdravotního stavu se odvíjí i místo, kde bude strava klientovi podávána. Klient se může stravovat na pokoji, v jídelnách na jednotlivých podlažích, nebo ve velké, společné jídelně v přízemí. Na každém podlaží se nachází čajová kuchyňka s lednicí, mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí pro potřeby klientu. V kuchyňce, která je umístěna v přízemí našeho Domova je i malý vařič, kde si naši klienti mohou připravit vše, nač mají chuť a co sami zvládnou.

Jednou měsíčně se koná stravovací komise, kde mohou jednotliví klienti přednést své připomínky ke stravě přímo šéfkuchaři a vedoucí úseku komplexní péče.

Materiálně technické vybavení

Tato budova je umístěna nad centrem města Dubí, uprostřed přírody. Všechny pokoje zde mají lodžii s výhledem na město Dubí, Teplice a České středohoří. Každý pokoj je vybaven umyvadlem se studenou a teplou vodou, novým nábytkem, přizpůsobeným potřebám každého jednotlivého uživatele. Pokoje jsou vybaveny tak, aby co nejvíce připomínaly domácí prostředí. K dalšímu vybavení podlaží náleží společná kuchyňka, odpočívadla, zařízená ve stylu obývacích pokojů, a sociální zařízení.

Budova se nachází asi 5minut od autobusové zastávky. Cesta sice vede do kopce, ale za to klidným prostředím lesa a je možné odpočinout si na několika lavičkách, které jsou zde k tomuto účelu nainstalovány. Vitální klienti si chodí nakupovat do centra města, které je vzdálené asi 10 minut chůze.

V této budově jsou klientům k dispozici následující společné prostory:

 • vstupní hala s kávovarem a akvariem
 • velká jídelna, kde se mimo jiné konají i kulturní akce (je opatřena projektorem určeným například k promítání filmů a koncertů. Nachází se zde také kulečníkový stůl a piano.)
 • klubovna, ve které se nachází knihovna a slouží zároveň i jako tělocvična
 • vodoléčba / rehabilitace
 • terapeutická dílna spojená s keramickou dílnou
 • bufet s kuřárnou
 • jídelny a kuchyňky na jednotlivých patrech

Zdravotní, sociální a právní služby

Poskytovat podporu a pomoc při zajišťování zdravotní péče uživatelům - zajišťovat komplexní ošetřovatelskou činnost v rozsahu individuálních potřeb, možností a schopností uživatele. V neposlední řadě je naším posláním zajišťovat podporu sociálních a právních potřeb našich uživatelů a poskytovat informace o možnostech využití služeb specialistů.

Zde jsou kontakty na pracovníky PDSS, kteří jsou ve styku s veřejností:

Ředitel PDSS - PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman, MBA, tel. 602463388, reditel@pdss.cz

Zástupce ředitele + ekonom PDSS - Ing. Michaela Puchýřová, tel. 775 867 400, ekonom@pdss.cz

Manager SQSS - Ing. Josef Žid, tel. 724231094, manager@pdss.cz

Vedoucí sociálního úseku - Vladimíra Gerhardová, DiS., tel. 774 155 009, socialnivedouci@pdss.cz

Vedoucí zdravotního úseku - Martina Jelenová, tel. 731446969, martina.jelenova@pdss.cz

Vedoucí sociální služby DZR - Mgr. Markéta Bigasová, tel. 731484926, marketa.bigasova@pdss.cz

Sociální pracovnice - přijímání žádostí

1.patro

Vladimíra Gerhardová, DiS., tel. 774155009, socialnivedouci@pdss.cz

2.patro

Jana Štěpánová, DiS., tel. 417571102, jana.stepanova@pdss.cz,

3.patro

Bc.Lenka Ponikelská, tel. 417571102, lenka.ponikelska@pdss.cz,

4.patro

Andrea Srostlíková, DiS., andrea.srostlikova@pdss.cz,

5.patro

Lucie Sieglová, DiS. tel.  417571102, lucie.sieglova@pdss.cz
Hejtman Ústeckého kraje
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.
Hlavní budova Na Výšině Na Výšině 494
417 01 Dubí
IČ: 63787849
Tel.: +420 417 571 102 (ústředna)
Fax: +420 417 571 993
E-mail: pdss@pdss.cz

Další kontakty dle oddělení
Podpořil
Ústecký kraj

Další sponzoři a dárci
Projekty


Realizace projektu (pdf) •  Fotografie

Děkujeme Vám všem, kdo nás podporujete.

Je jedno jestli nám pomáháte finančně, materiálně nebo třeba bezplatným poskytováním svých služeb. Ceníme si Vás všech stejně, protože každý z Vás co nám pomáháte děláte přesně to, co je ve vašich silách a možnostech, čehož my si velmi ceníme. I zdánlivě málo nám může hodně pomoci. Veliké díky.

Obyvatelé a personál PDSS

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.

Domovy pro seniory

Domovy pro seniory

Pro seniory, kteří dosáhli věku 65 let a mají z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu sníženou soběstačnost, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou si již schopni sami nebo s pomocí rodiny, pečovatelské služby nebo okolí, zajistit naplnění základních potřeb a potřebnou péči.

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, jejichž věk dosáhl 45 let, jejich situace vyžaduje speciální režim a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jejichž nepříznivou životní situaci, nelze řešit za pomoci jiných sociálních služeb.

Alzheimer centrum

Alzheimer centrum

Naše zařízení se mimo jiné zabývá poradenstvím a dlouhodobou péčí o osoby trpící Alzheimerovou chorobou.